Merkezler

Vücut Haritasında 9 merkez vardır: Taç, Ajna, Boğaz, G, Kalp/Ego, Solar Plexus, Sacral, Spleen, Kök. Her merkezin çalışma sistemi ve işlevi farklıdır. Vücudumuzdaki organlara ya da bezlere karşılık gelirler. Vücut Haritamızda renkli olan merkezler tanımlıdır. Tanımlı merkezlerin enerjisine her an ulaşabiliriz, süreklidir onun içinde güvenilirlerdir. Beyaz olan merkezler tanımsızdır. Başkalarıyla olan etkileşimler ya da gezegen transitleri ile geçici aktif hale gelirler. Tanımsız merkezler bizim en büyük derslerimizdir. Onların zihnimizde yarattığı karar verme enerjisini fark edip, strateji ve otoritemizle karar vererek bilgeliğe ulaşırız.