PROFİL


Profil, insanların hayat oyununda giydikleri kostümlerdir. Toplam 12 profil vardır. Kısaca profillerden bahsedersek:

1/3: Karşılaşılan zorlukları araştırma, bilme ve çözmedir temaları. Sağlam olmayan zeminlerde güvensizlerdir ve ancak çalışarak sağlam zemini kendileri kurarlar. Hayatları dene-yanıl sürecindedir. Yaratıcılıkları çok fazladır ve oldukça bencil yapıları vardır.

1/4: İlgi duyduğu konular hakkında derin araştırmalar yapıp bunu çevresindeki insanlarla paylaşmaktır temaları. Kendi ilgi alanlarında otorite olabilirler. Sosyal çevreleri geniştir ve ancak bu sayede araştırmalarını dışa vurabilirler.

2/4: Doğal yetenekleri vardır. Neyin nasıl yapılacağını bilmeden yapabilirler. Ama bu yeteneğin ortaya çıkabilmesi için dışarıdan arkadaşları ya da çevreleri tarafından çağrılması ve inzivadan dışarı çıkarılması gerekir. Hem inzivaya çekilip kendi işleri ile meşgul olmak isterler hem de geniş sosyal çevreleri vardır ve bu çevre onlara tüm fırsatları getirir.

2/5: Bir yanları kendi işi ile ilgilenmek isterken diğer yanları başkalarına yardım etmek için dışarıya atlar. Onların bir devrime liderlik edebilecek kapasiteleri vardır ama bu doğru olan bir devrim için geçerlidir. İtibarınız zedelenebilir. Onlar için itibar çok önemlidir ve ancak pratik ve evrensel çözüm bulmalarına bağlıdır.

3/5: Hayatları dene-yanıl süreci ile geçer. Hayat sürekli gelir ve onlara toslar. Bu sayede yeni keşifler yapar ve bunu diğerlerine aktarır. Onlar yeni ilkeler ve aykırı düşünceler yaratmak için buradalar. Dene-yanıl sürecinden dolayı dayanıklı, çabuk adapte olabilen, değişebilen ve çabuk iyileşen yapıları vardır.

3/6: Dene-yanıl sürecinin bilgeliğe gideceğinin ifadesidir. Üç aşamalı hayatları vardır. İlk 30 yılda dene-yanıl sürecidir ve hayat sürekli onlara toslar. 30-50 yaş arasında hem dene-yanıl süreci devam ederken bir yandan da geri çekilip dışarıdan hayatı seyrederler ve iyileşme sürecidir. 50 yaş sonrasında da dene-yanıl süreci hala devam ederken artık rol modele dönüşmüşlerdir. Öğüt ve tavsiyeleri için aranan kişiler olurlar.

4/6: Hayatları 3 aşamalıdır. İlk 30yılda bir yandan sağlam temeller ararken, diğer yandan dene-yanıl ile sürekli keşif ve değişim halindedir.30-50 yaş aralığında dene-yanıl süreci bitmiş ve artık deneyimleri dönüştürme ve iyileşme zamanıdır. 50 yaş sonrasında tekrar hayata karışıp rol model olarak bilgeliklerini yaşama dönemidir. Onlar için sosyal çevresi çok önemlidir. Bütün fırsatlar ve sorunlar çevreleri kaynaklıdır.

4/1: Onların belirlenmiş bir kaderleri vardır. Trenin raydaki hareketi gibi başka alternatifleri yoktur, o belirlenmiş rayda ilerlerler. Bundan dolayı sabit ve katı olup, fikirlerini değiştirmeleri zordur. Sosyal çevreleri onlar için önemlidir bütün fırsat ve sorunlar çevrelerinden gelir.

5/1: Kriz anında pratik çözümle diğerlerini kurtarmaları ve korumaları beklenir. İtibarınız sizin için çok önemlidir ancak bunu pratik çözümler getirdiklerinde sağlarlar. Çekici doğanız vardır ve insanlar onlardan çok fazla şey beklerler. Gizemli yapıları nedeniyle kimse onları gerçekten tanıyamaz.

5/2: Doğal yetenekli kişilerdir. Ve bunun aktif hale geçmesi ancak içsel doğru çağrı ile olur. Çalışma ile temeli sağlam oturmuş bir yetenek değildir onlarınki ve çalışarak gelişmez ancak doğru içsel çağrı onu ortaya çıkarır ve geliştirir. Onlardan çok fazla şey beklenir ve gizemli yapılarından dolayı kimse onları gerçekten tanıyamaz.

6/2: Nasıl başkalarına bağlı olmadan doğru yaşanacağını, eşsiz mükemmelliğimizi görüp onu kabul etmeyi göstermek için buradadırlar. Bu rol model olma 50 yaş sonrasında ancak şeklini alır. İlk 30 yıllık süreçte dene-yanıl sürecindedirler ve hayat onlara sürekli toslar. 30-50 yaş arasında ise geri çekilme, dışarıdan seyretme ve ilk 30 yılın yaralarının iyileşme sürecidir. 50 yaş sonrasında ise artık hayata tekrar aktif olarak katıldıkları ve rol model oldukları zamanlarıdır.

6/3: Geçiş ve değişim profilidir. Üç aşamalı hayatları vardır. İlk 30 yılda çok yoğun dene-yanıl sürecinden geçerler ve hayat onlara sürekli toslar. 30-50 yaş arası dönemde geri çekilip iyileşme zamanlarıdır ama onlar doğaları gereği hala dene-yanıl sürecindedirler. 50 yaş sonrasında ise inanılmaz bilgeliğe sahip olmuş rol model haline gelirler. Hayat onlar için sürekli değişimdir.