STRATEJİ VE OTORİTE

Strateji ve Otorite Human Design’ın en önemli parçalarıdır. Otorite karar vermek için kullanılır ve karar vermek için tek güvenilir araçtır.Zihin bilgileri toplamakta, süreç analizinde, hesaplamada, başkalarına rehberlik etmekte iyi bir araç olabilir ama hayatımızda otorite olmak için bulunmamaktadır. Zihin bizim için neyin doğru olduğunu bilmez. Bu zekâsı yok demek değildir. Araştırma, hesaplama, formülize etme vs gibi bir sürü konuda çok iyidir ama hayat konusunda usta değildir. Zihin dış otoritedir ve sadece başkalarına fikir verme, ilham olma gibi yollarla dış otorite olur. Zihin, bizim hayatımızı gasp eder ve bizimmiş gibi gösterir. Bizim için en güvenilir karar verme yolu kendi Strateji ve iç Otoritemize göre alınır. Strateji ve Otoritemize göre kararlar almadan hareket ettiğimizde buna “Kendi Olmama” durumu deniyor.

Peki, hayatımızdaki insanların doğru kişiler olduğunu nasıl bileceğiz? Kendi eşsiz doğamızı mı yaşıyoruz yoksa çevremizdeki insanlara benzeme isteğimizin içinde kapana mı kısıldık. Eksikliğini hissettiğimiz yanımızı tamamlamak için mi yoksa farkındalığımız tarafından mı hayatta ilerliyoruz? Bütün bu soruların cevabı “kendi otoritemize” göre yaşayarak bulunur.

Bu otorite içimizde yer alır ve bizim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. Çok farklı otoriteler vardır. Örneğin duygusal Otorite için şimdide doğru yoktur. Duygusal dalgasının ilerlemesini beklemesi gerekir. Başka bir otorite o andaki içgüdüsüne göre karar verip, hemen harekete geçmelidir. Buradaki en önemli şey zihinsel otoritenin olmamasıdır. Bizler zihnimizle karar almak için burada değiliz.

Stratejimizi belirleyen tiptir. Stratejinize için Tip bölümünden bakabilirsiniz.