VÜCUT HARİTASI

Vücut Haritası, çakra sitemindeki 7 merkez gibi, Human Design’da 9 merkez bulunur. Her merkezin ayrı bir görevi ve işlevi vardır. Merkezlerin arasında bulunan ve birbirlerine bağlayan toplamda 36 kanal vardır. Her kanalın başında ve sonunda merkezler üzerinde bulunan 64 giriş kapıları vardır. Vücut Haritasındaki renkli olan merkez, kanal ve kapılar bizim tanımlanmalarımızdır. Renksiz olan kısımlar ise tanımsızdır. Tanımlamalarımız bizim hangi tip olduğumuzu, Strateji ve Otoritemizi belirler. Bizim güvenilir ve her zaman sahip olduğumuz özelliklerimizdir. Tanımsız olan alanlar ise bizim bu hayattaki derslerimizdir.